You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

מושב גיתית

מושב גיתית - ממוקם במורדות המזרחיים של הרי השומרון, משקיף על נוף עוצר  נשימה של בקעת הירדן.
מושב גיתית  השייך למשקי חרות בית"ר , הינו מושב עובדים בעל אופי חילוני, התאזרח בשנת 1975 ע"י קבוצת צעירים חדורי מוטיבציה ורצון להקים
מושב חקלאי חדש בתוך נוף בראשית.
בשנת 2002, הצטרפו לעשייה החלוצית  בגיתית קבוצת משפחות דתיות המאמינות בדרך של בנית קהילה אחת מגובשת (על אף גווניה השונים)
ובחשיבות שיש בהתיישבות בבקעת הירדן.
היום, חיים יחד כ- 60 משפחות (חילוניות, דתיות, ותיקות וצעירות) וגדלים בשמחהכ- 100 ילדים.